top of page

ХМАРА ПРОБЛЕМ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Протягом 2018 року ми збирали аналітичні дані опитувань – Індекс малого бізнесу та Індекс організаційної ефективності підприємств ( Станом на 31.12.2019 року було опитано 4850 керівників та власників малого і середнього бізнесу із всієї України). На основі даних сформували ряд проблем та класифікували їх відповідно до Піраміди Організаційного Розвитку Еріка Фламгольца.

Основа бізнесу:

· Нерозвинена мережа інформаційно-аналітичних центрів малого підприємництва;

· Організаційно-правові труднощі започаткування бізнесу, особливо на стадії переходу від реєстрації до початку діяльності;

· Інформаційна підтримка малого бізнесу через створення бізнес-об’єднань;

· Вибір назви фірми;

· Планування виду діяльності.

Ринки:

· Невміння позиціонувати свій товар на ринку;

· Неправильна методологія сегментації ринку та не розуміння потреб ринку щодо своїх товарів;

· Полегшення умов входження на ринок нових підприємств.

Товари і послуги:

· Невміння розробити інноваційну продукцію і послуги з метою диверсифікації.

Управління ресурсами:

Фінансові ресурси:

· Нестача власних обігових коштів та труднощі з отримання фінансово-кредитної допомоги, висока вартість позичкових ресурсів, недорозвиненість фінансового ринку;

· Формування капіталу для реєстрації підприємства, формування стартового капіталу для забезпечення функціонування підприємства;

· Створення спеціалізованого банку для розвитку малого бізнесу;

· Управління грошовими потоками;

· Діагностика можливих потреб у фінансуванні;

· Рекомендації для власників щодо збереження та розподілення певної частини прибутку;

· Малий оборот грошових коштів;

· Депозити для малого бізнесу;

· Інвестиційні послуги для юридичних осіб;

· Лізингові продукти для малого бізнесу.

Технологічні ресурси:

· Труднощі з придбанням необхідного обладнання, виробничих площ, вузьке коло постачальників сировини, матеріалів, комплектуючих;

· Ресурсна обмеженість суб’єктів малого підприємництва;

· Поганий стан технічної інфраструктури;

· Використання ІТ на малих підприємствах в бухгалтерському обліку, фінансовий аналіз, управління складом, використання баз даних, електрона комерція, управління підприємством, документообіг.

Фізичні ресурси:

· Головна проблема малих підприємств – недостатня ресурсна база, як матеріально-технічна та фінансова;

· Труднощі з придбанням необхідного обладнання.

Людські ресурси:

· відсутність відповідних кваліфікованих кадрів;

· відсутність навичок сучасного адміністративного менеджменту;

· невміння визначити потреби в персоналі.


Операційна система:

Облік фінансів:

· Немає належного обліку результатів їхньої роботи, відсутня звітність за тими показниками, що надають право скористатися пільгами щодо оподаткування;

· Доволі громіздка система бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що спричинює додаткові витрати підприємства;

· Важкість визначення майбутньої суми податків та зборів;

· Недостатня кількість фінансово-облікової інфраструктури для малого бізнесу;

· Оцінка податкових зобов’язань;

· Оцінка ризиків і зиску для тих, хто вступає в ділові відносини з підприємством;

· Невміння оцінити реальності вимог із заробітної плати;

· Підтримці навчання основам бухгалтерського обліку та податкового адміністрування.

Виробництво:

· Низька конкурентоспроможність продукції, у виробництві якої важлива економія на масштабах, відтак – конкуренція збоку великих підприємств;

· Більш високі ціни на товар чи послуги, через малі об’єми.

Маркетинг:

· Недостатній розвиток інфраструктури збуту продукції та після збутового обслуговування;

· Обмежені можливості в організації збуту продукції , організації реклами і просуванню продукту на ринку, пошук клієнтів та встановленню зв’язків з постачальниками та споживачами;

· Організація діяльності пов’язаної з експортом до країн ЄС;

· Організація транскордонної торгівлі.

Персонал:

· Кадри;

· Недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності;

· Недостатність кваліфікованих спеціалістів – підвищення кваліфікації в існуючому персоналі та необхідністю отримаю ним ділових і спеціальних знань;

· Підтримка програм бізнес-освіти;

· Розробка навчальних програм та проведення навчань для підприємців;

· Створення навчального центру для малого бізнесу.

Система управління:

Планування:

· Нерозроблена методика прогнозування розвитку малого підприємництва;

· Довгострокове планування;

· Планування соціальної відповідальності;

· Планування податків.

Управління розвитком:

· Складність пошуку фінансових ресурсів для інвестиційного розвитку, а значить і сповільнення розвитку інвестиційних процесів, які є рушійною силою економічного зростання;

· Відсутність інституційного забезпечення інвесторів – ділових центрів;

· Співпраця між муніципалітетом та підприємцями;

· Налагодження ділових контактів і правил ведення бізнесу в інших країнах.

Розвиток управління:

· управління бізнес-процесами;

· оцінка діяльності організації;

· стратегічне планування;

· організаційний розвиток;

· управління фінансовими ресурсами в малому бізнесі;

· потреба довірених та кваліфікованих консультантах;

· управління ризиком.

Культура:

· неефективна корпоративна культура.


©Громадська Школа Бізнесу

92 перегляди0 коментарів
bottom of page